SmartCoach™ - Självförverkligande

Bygg hållbar energi och maximera långsiktig framgång


 

Vad lär du dig

  • Fem insikter för att bibehålla och maximera din personliga energinivå.
  • Hur du använder din nivå av missnöje som en viktig strategi för förändring.
  • Den åttafaldiga vägen för att upprätthålla motivationen och hög prestation långsiktigt.
  • Hur du kan skapa klara mål och använda dem för att bibehålla höga prestationer på arbetsplatsen.
  • Nyckelstrategier  för att motivera andra och bygga hög motivation på din arbetsplats.

Varför är självförverkligande viktigt

Att utveckla självförverkligande som en emotionell kompetens är den verkliga källan till makten bakom bibehållen hög prestation. Om du skickligt kan utveckla och förvalta din emotionella energi så kommer det i slutändan att avgöra kvaliteten på din produktivitet på arbetet och i livet i allmänhet. Självförverkligande som en emotionell kompetens gör att du kan inspirera och leda andra att upprätthålla en effektiv balans i livet och säkerställa att dina personliga och professionella mål är i samklang.

Börja redan idag och lära dig att bygga hållbar energi och maximera din framgång på lång sikt.

SMARTCOACH™

Här lär du dig:

  • Erfarenheter som kan stimulera din passion
  • Fokusera på den ledare du vill vara
  • Odla och förstora din personliga vision
  • Agera som du redan är den du vill vara