Om Emotionellt Kapital


 

Vad är känslomässigt kapital?

Idag har näringslivet fått en ny balansräkning. Kunskap eller intellektuellt kapital har varit och är en högt värderad post i de flesta organisationer. Det är vad företagen kan och använder för att skapa produkter eller lösa problem som i slutändan skapar resultat. Men kunskapen är bara den första av två viktiga tillgångar i verksamheten. Den andra är känslomässigt kapital - de känslor, övertygelser, uppfattningar och värderingar som människor har när de gör affärer. Det är de emotionella tillgångarna i organisationen som avgör om folk kommer att fungera bra i organisationen, köpa från Er, anställa dig eller göra affärer med Er.


 

Emotionellt kapital - Tre huvuddelar:

1. Externt Emotionellt kapital - är värdet av de känslor och upplevelser som dina kunder och externa intressenter har till ditt företag. Det enda sättet att skapa verklig vinst är att nå kunden känslomässigt snarare än på det rationella planet genom att vädja till hans eller hennes känslor och fantasi. Kunderna vill köpa från organisationer som de gillar och som har samma värderingar. Detta skapar goodwill och ger ett mervärde till varumärket som resulterar i återkommande försäljning genom kundlojalitet, långvariga relationer  och goda referenser. Med andra ord skapar varumärket förtroende och erkännande och är ett löfte och ett känslomässigt avtal med varje kund.

2. Internt Emotionellt kapital - är värdet av de känslomässiga åtaganden som dina medarbetare har. Det märks på den energi och entusiasm som folk har för sitt arbete, för att skapa produkter och lösa problem. Varje relation som ditt företag har är en tillgång och en investering. För att bygga känslomässigt kapital  ska du behandla dina medarbetare som investerare - intellektuella och emotionella investerare. Varje dag tar de sina huvuden och hjärtan till arbetet. Om medarbetarna inte gör det så kommer inte du som ledare eller företaget att finnas kvar så länge!

3. Intrapersonellt emotionellt kapital - är graden av positiv, fokuserad energi som du investerar på jobbet och i ditt privatliv. Som ledare kommer du att inspirera eller demoralisera andra beroende på hur effektivt du hanterar din egen känslomässiga energi, dels genom hur väl du mobiliserar, fokuserar och förnyar den kollektiva energin hos de människor du leder.


 

Varför spelar emotionellt kapital så stor roll

För det första är emotionellt kapital värdefullt eftersom det skapar starka relationer som ger människor möjlighet att gemensamt uppnå goda resultat. Forskning visar att de viktigaste faktorerna bakom arbetsglädje är relationen med chefen, företagskulturen, möjligheter till avancemang och möjligheter att arbeta med andra. Medarbetarna är helt enkelt mer och mer ovilliga att stanna i en dålig arbetsmiljö. Därför blir ledare som skapar en kultur av passionerade människor de som maximerar den produktiva potentialen hos de mänskliga kapitalet i verksamheten.

För det andra, så vet alla att attrahera och behålla duktiga människor är den viktigaste strategiska frågan för alla företag idag och imorgon. Den mest konkurrensutsatta marknaden i framtiden är arbetsmarknaden. För att attrahera de mest begåvade människorna, måste företag och organisationer fokusera på att bygga exceptionella kulturer på arbetsplatsen där passionerade människor kan förnya och driva förändringar.


 

Hur bygger du emotionellt kapital

Under de senaste tio åren har den mest sensationella strategin för att bygga emotionellt kapital varit att fokusera på att utveckla emotionell intelligens. Emotionell intelligens är en oumbärlig uppsättning sociala och emotionella kompetenser för att kunna utnyttja kunskaper och känslor för att driva en positiv förändring och framgång.

Emotionell kapital Rapport (ECR)

Det finns många sätt att få feedback på prestation, och den i särklass mest trovärdiga och övertygande sättet är att jämföra emotionella och sociala kompetenser och att ge feedback med högkvalitativa psykometriska bedömningsverktyg. Genom att jämföra våra kunskaper mot en väletablerad normgrupp som har mycket goda resultat klargörs var vi står idag och skapar effekten att engagera och motivera oss.

 Åttkantiga modellen SW

Omfattande och rigorös vetenskaplig forskning har identifierat tio emotionella färdigheter som effektiviserar ledarskapets prestanda och skiljer effektiva ledare från de andra. Dessa tio färdigheter kan nu mätas korrekt med Emotional Capital Report (ECR) - världens första vetenskapligt utvecklade psykometriska instrument för mätning av emotionell intelligens och ledarskap. ECR erbjuder en unik bedömning av komponenterna i emotionell intelligens som empiriskt är kopplade till ledarskapets prestanda och ger en rikedom av coaching-strategier som är anpassade till varje individs utvecklingsbehov.

SmartCoach

Forskning har visat att värdet av lärande bibehålls, om till och med förbättras avsevärt, när folk får riktad coachning som stöd. De i särklass mest kraftfulla programmen har varit de som kombinerar sju delar: sätta mål, feedback, färdighetsträning, övervakning, journalföring, ständig utvärdering och slutresultat. Kostnadseffektiv online-coaching som täcker dessa sju element kan ge det viktiga stödet som ofta saknas i traditionella ledarskapsprogram. RocheMartins online inlärningsplattform - SmartCoach integrerar framgångsrikt varje element som beskrivs i forskningen till ett dynamisk interaktivt ledarskapsprogram som kan levereras kostnadseffektivt i en organisation. Varje SmartCoach modul är packad med psykologiska insikter och praktiska strategier och är den tydligaste metoden hitintills för att systematiskt bygga emotionell intelligens och ledarskapseffektivitet.


 

Emotionellt Kapital skapar resultat

En stor  kund inom telekommunikation som nyligen avslutat vår ECR utbildning rapporterade en 19% förbättring i ledarskapet, en 6% förbättring i medarbetarnas engagemang och en 6% förbättring av kundens upplevelse under de senaste 6 månaderna.På RocheMartin tror vi att den primära uppgiften för ledarskapet är att skapa emotionellt välbefinnande för att vinna konkurrensfördelar. Det är kunskap och talang som drivs av emotionella färdigheter som är grunden för att utveckla en exceptionell verksamhet idag. Ingenting i verksamheten är mer givande eller spännande!

Vill du lära dig mer om Emotionellt Kapital?

Här är flera källor till som kan hjälpa dig att förstå ECR och emotionellt kapital mer på djupet och hur det kan hjälpa dig att skapa framgång både för dig och din organisation.

  • Tekniska dokument: Fri åtkomst till en överblick kring forskningen bakom modellen emotionellt kapital och emotionellt kapital rapporten, ECR.
  • Emotional Capitalists: Boken "The New Leaders", Dr Martyn Newman's bäst säljande bok som hjälper dig att lätt förstå hur du  själv kan utveckla emotionellt kapital. Du kan beställa den hos oss.
  • Teknisk manual: Köp en kopia av vår omfattande tekniska manual på över 140 sidor. Den innehåller teorin bakom emotionellt kapital, en detaljerad beskrivning över ECR, Emotional Capital Report och hur den skapades.  Den innehåller också  psykometrin och en guide hur du skall utvärdera och tolka resultaten.
  • Certifierings träning: Hitta mer information om våran 3 dagars certifierings träning. Lär dig hur du kan använda ECR, coacha andra och hur du kan bygga emotionellt kapital i din organisation.

INTERNATIONAL BEST SELLER

 

EMOTIONAL CAPITAL WHITEPAPER

Känslomässigt kapital - de känslor, övertygelser, uppfattningar och värderingar som människor har när de gör affärer med andra företag. Det är de emotionella tillgångarna i organisationen som avgör om folk kommer att fungera bra i organisationen, köpa från Er, anställa dig eller göra affärer med Er.

BUSINESS CASE FOR EQ

  • Ökad lönsamhet
  • Lägre personalomsättning
  • Högre produktion
  • Bättre försäljning