SmartCoach™ - Optimism

Öka motståndskraften och ta vara på möjligheter


 

Vad lär du dig?

  • Lär dig strategier för att hantera svårigheter och få ut de mesta av möjligheter.
  • Upptäck hur du kan fokusera på uppgifter som behöver uppnås istället för negativa känslor.
  • Utveckla motståndskraft och lär dig en taktik för att övervinna motgångar och negativa känslor.
  • Få insikt i hur en optimistisk attityd och beteenden förstärker dina prestationer.

Varför optimism är viktigt

Optimism är den viktigaste egenskapen/emotionen du kan utveckla för att öka din ledarskapseffektivitet. Det här avser inte "glaset är halvfullt" typ av optimism, utan optimism som strategi, ett sätt att hantera svårigheter och se möjligheter. Forskningen visar att ett optimistiskt synsätt ger bättre arbetsresultat, ger ett bättre skydd mot sjukdomar, återhämtar sig snabbare från motgångar och de har bättre betalt.

Börja redan idag och lär dig hur du kan utveckla ett mer optimistisk synsätt.

SMARTCOACH™

Här lär du dig:

  • Fokusera på uppgiften inte känslorna
  • Inte ta motgångar personligen
  • Söka lärdommar
  • Hantera negativa tankar