SmartCoach™ - EQ Ögonblicksbild

Upptäck din profil i emotional intelligens


 

Fördelar

  • Erbjuder en ögonblicksbild av din emotionella intelligens (EQ) på 7 skalor som är avgörande för din ledarskapseffektivitet. Du jämförs här med en internationell databas av effektiva ledare.
  • Ett forskningsbaserat och vetenskapligt instrument för att kunna utvärdera din nuvarande nivå på EQ.
  • Tydliggör styrkor och utvecklingsmöjligheter som möjliggör för dig att utveckla din ledarskapseffektivitet.
  • Ger dig en utgångspunkt för att kunna mäta och följa upp dina färdigheter när du utvecklas genom att gå igenom alla de 7 modulerna.

Varför EQ Ögonblicksbild är viktig

På bara 10 minuter ger EQ Ögonblicksbild en snabb jämförelse av din emotionella intelligens profil. Den ger dig en omedelbar återkoppling på dina styrkor och dina utvecklingsområden på de 7 områdena som påverkar din ledarskapseffektivitet mest. Det här hjälper dig att prioritera vilken SmartCoach modul du skall fokusera på. Du kan också mäta före och efter  för att mäta dina framsteg.

SMARTCOACH™ ONLINE LÄRANDE

  • Baserat på långvarig forskning
  • Jämför dig med erkänt effektiva ledare
  • Utveckla de områden med störst potential
  • Mät igen efter utbildningen för att se din egen förbättring