SmartCoach™ - Empati

Engagera andra och bygg produktiva partnerskap


 

Vad lär du dig

  • Hur du kan påverka andra och få dem med på dina initiativ genom att kommunicera att du förstår vad människor vill uppnå.
  • Upptäck färdigheter som behövs för att läsa av andras emotioner korrekt samt hur du kan engagera dig med andra för att uppnå bättre resultat.
  • Hur du upprättar starka förbindelser med andra och skapar en reserv av goodwill och generositet som du kan använda dig av när behov uppstår.
  • Upptäck praktiska strategier för att engagera kunder och på så sätt öka företagets resultat.

Varför empati är viktigt

Förmågan att känna empati med andra låter dig förstå den känslomässiga dimensionen i en situation och skapa en djupare kontakt med andra. När du har läst av känslor hos andra människor  har du möjlighet att anpassa dig för att uppnå produktiva resultat. Med väl utvecklade empati färdigheter kan du läsa av de känslor som finns inneboende i varje mellanmänskligt utbyte och detta ger dig möjlighet att bygga det emotionella kapitalet genom att samarbeta med andra för att uppnå goda resultat.

Börja redan idag och lära dig att engagera andra på ett effektivt sätt och bygga produktiva partnerskap.

SMARTCOACH™

Här lär du dig:

  • Att lyssna aktivt
  • Frågeteknik
  • Utveckla en attityd av nyfikenhet
  • Visa inlevelse och visa känslor