ECR Urvals Rapport

Identifierar talanger och högpresterande medarbetare


 

Fördelar

  • Steg för steg guide för att intervjua kring emotionell intelligens
  • Baseras på kandidatens svar på 10 skalor/emotioner i emotionell intelligens som korrelerar mot högpresterande individer.
  • Innehåller följdfrågor som du kan ställa för att utmana kandidatens svar.
  • Testet innehåller även checklistor och skalor för kandidatens resultat som möjliggör för dig som rekryterar att se hur dina intryck relaterar till rapportens svar.
  • Slutsats för att utvärdera resultat och göra rekommendationer.

Hur fungerar det?

Urvalsrapporten är ett effektivt verktyg för rekrytering, identifiera talanger och för att välja ut högpresterande. Kandidaten får en länk via email och svarar på frågorna inom 15 minuter. Två rapporter levereras till organisationen/coachen, en urvalsrapport som ger dig en semistrukturerad intervju guide samt en ECR stor rapport som erbjuder en plattform för kandidatens pågående utveckling.

Ett ökande antal rapporter visar på att välja människor i en urvalsprocess där EQ bedöms ger betydligt bättre resultat än om bara teknisk kompetens, IQ används i processen! 

Bli certifierad

ECR urvalsrapport är lättast att tolka och använda när användare förstår och har kunskaper om ECR. Bli en expert på ECR och emotionell kompetens genom att delta i en ECR certifieringsträning.

EMOTIONAL CAPITAL RAPPORTER

  • Enkelt, max 10 minuter
  • Ger rekryteraren en bild av kandidaten
  • Styrd intervju för att jämföra med resultatet

Jag vill veta mer