Hur byggs en effektiv ledarkultur?


 

Organisationer behöver fler ledare med bättre och effektivare färdigheter än någonsin tidigare

Ni behöver fler ledare. I en global marknad är det personalen som är närmast kunderna som ofta har ett kritisk ansvar för beslutsfattande. Detta skapar en mer flexibel och kundfokuserad organisation och decentralisering innebär också att fler människor än någonsin behöver anta de utmaningar som ledarskap innebär. Vissa skulle till och med kunna hävda att alla behöver bli ledare.

Ni behöver bättre ledare. Världen är idag komplext sammankopplad och utvecklas allt snabbare och den gamla metoden för "styrning och kontroll" är historia. För att vara effektiv som ledare behövs en mer sofistikerad kompetens-uppsättning av emotionella och sociala färdigheter för att inspirera till engagemang och få alla människor att  bidrag i hela organisationen.

Utmaningen är att du, kan inte bara be människor att bli bättre ledare!

Människor måste förstå byggstenarna i ledarskap. Att bara tala om för folk att bli bättre ledare fungerar helt enkelt inte. De kan förstå behovet av att förbättra sig och vara mycket motiverade att komma dit men alltför ofta förändras inte deras förmåga att leda effektivt. Den oundvikligt stötestenen är att folk inte vet exakt hur de kan förbättra sitt ledarskap. Lyckligtvis är ledarskapet en specifik uppsättning färdigheter och beteenden som alla kan lära sig om de vet hur?

Emotionell intelligens är grunden för ett effektivt ledarskap. Forskning visar att det finns en uppsättning av tio sociala och emotionella färdigheter som är kännetecknande för ett effektivt ledarskap. Dessa färdigheter, som också kallas kompetenser/emotioner är de grundläggande byggstenarna i ledarskapet. Den goda nyheten är att du systematiskt kan mäta och bygga dem. Detta ger dig en praktisk ritning för ledarskapsutveckling.

Så hur bygger du ledarskap i hela organisationen? Som du förstår du att det inte är tillräckligt med att förbättra ledarskapet hos en handfull nyckelpersoner. För att uppnå varaktiga resultat och en hållbar konkurrensfördel måste du systematiskt bygga upp en kultur av högpresterande ledarskap i hela organisationen, från högsta ledningen till första linjens ledare.

 

Det är därför vi byggde ett integrerat system för effektiv ledarutveckling

Världsledande verktyg. Inspirera och träna med föredrag, seminarier och träningstillfällen. Mät och utveckla ledarskapet med ECR Emotional Capital Report (ECR) och SmartCoach. Träna ditt HR team att leverera bättre resultat med certifieringsutbildning ECR.

Uppbackad av vetenskap. Som en tillförlitlig, pålitlig och med hög psykometrisk säkerhet, mäter ECR 10 kompetenser kopplade genom forskning till ett effektivt ledarskap. Den har en internationell normativ bas av 3.240 yrkesverksamma från Europa, Australien, USA.

Används av ledande företag. Vårt system har anammats av världens ledande företag som Exxon Mobil, Boeing, Quicksilver, Randstad, Allianz, Ernst & Young, Deloitte, Vestas, Optus/Singtel, Dubai customs, SEB, BNY Mellon och många fler.

Bevisade resultat. Vår erfarenhet av att bygga ledarskap talar för sig själv. Till exempel lyckades vi på bara 9 månader att hjälpa ett stort verkstadsföretag att förbättra ledarskapet med 16%, engagemanget med 6% och kundfokus med 6%.

Låt oss bli praktiska. Vad upplever deltagare som tränas i vår metod?

Klicka på någon av sektionerna nedan och upptäck hur de olika delarna av programmet ser ut i deltagarens perspektiv.

Bli inspirerad och utvecklas genom träning till att bli en bättre ledare: