SmartCoach™ - Rättframhet

Stå upp för din åsikt och uppnå faktisk påverkan


 

Vad lär du dig

  • Att kommunicera ärligt, rakt och samtidigt respektera andras åsikter.
  • Upptäck hur du kan minska risken för konflikter och öka möjligheterna till goda resultat för alla inblandade i din verksamhet.
  • Hur du kan bibehålla din uppfattning och samtidigt få medarbetare med i dina beslut.
  • Tekniker för att hantera utmanande människor och också kunna ge nödvändig återkoppling.

Varför rättframhet är viktigt

Ledare som är rättframma ger tydliga anvisningar, feedback och uppmuntran till sina medarbetare. I motsats till att vara aggressiv eller passiv innebär rättframhet att kunna kommunicera budskap ärligt och direkt så att medarbetarna kan köpa och tro på dessa budskap.

Börja redan idag och lär dig hur du kan driva din åsikt och uppnå verklig effekt i ditt ledarskap.

SMARTCOACH™

Här lär du dig:

  • Förberedelser innan du talar
  • Kommunicera en vision av framtiden
  • Etablera ögonkontakt
  • Att visa förståelse