• EQ Summit London 2017

             

  Följ med till London den 25 maj 2017! Årets stora händelse inom EQ och ledarskap.

  Gå in på EQSummit.com för anmälan och mer information.

 • Utveckla Era ledare

  Bygg upp en inspirerande ledarskapskultur   Ta fram potentialen i Era anställda med vårt beprövade system

  Mer Information

  banner-develop
 • Emotional intelligens, träning för certifierade handledare

  Utveckla ditt team genom att utveckla emotionell intelligens Mycket effektiva seminarium, certifieringar samt ledarskapsträning

  Mer Information

  banner-train

 • SmartCoach™

  Utveckla din emotionella intelligens med SmartCoach utbildning online   Interaktiv utbildning online för ledare på alla nivåer

  Mer Information

  banner-build
 • Emotional Capital Report (ECR)

  Mät din emotionella kompetens och ledarskapskapacitet online med ECR   Världens första psykometriska test utvecklat speciellt för att mäta emotionell intelligens med syftet att utveckla ledarskapskapacitet och prestation på arbetsplatsen.

  Mer Information

  banner-measure
 • Boken Emotional Capitalists

  Lär dig på vilket sätt emotionell kompetens påverkar ledarskapet och hur du kan utveckla detta  

  "Every once in awhile a book appears that isn't just informative, it's inspiring, fun to read and life-changing" -

  Daniela Sfameni, Allianz

  Mer Information

  banner-learn